VejeBro Aarhus' arbejdsprocedurer og kvalitetsstyring er godkendt af DANAK under registreringsnr. 9001.

Vi råder idag over 2 brovægte. En der kan veje op til 70.000 kg og som er beliggende på Multivej 12, 8000 Aarhus C. Den anden, der kan veje op til 80.000 kg, er beliggende i det nye Transportcenter, Logistikparken 19, 8220 Brabrand. 

Begge disse brovægte er underlagt en verifikation fra Force Instituttet, og de årlige audits fra DANAK sikrer, at alle vejninger udføres med størst mulig nøjagtighed og resultatet fra vejningen kan derfor benyttes i forbindelse med alle typer for køb og salg.

Vi udfører ligeledes synsvejninger i forbindelse med registrering af personbiler, minibusser, handicapbiler, busser, lastvogne samt specialbyggede køretøjer.

Vores elektroniske vejeudstyr registrerer nemt og hurtigt vægten, og via specialudviklet edb-program produceres der en vejeseddel, der indeholder alle oplysninger om vejningen, herunder navne på rekvirent, leverandør og modtager, samt oplysninger om varen, bil- eller containernummer, samt tidspunkt for vejningens udførelse.

Udenfor normal åbningstid er der mulighed for, efter forudgående aftale, at foretage kort-vejninger, hvor chaufføren selv vejer via vores selvbetjeningsterminal. Såfremt din virksomhed skulle have behov for dette, bedes du kontakte os, således vi kan få aftalt de nærmere omstændigheder forbundet hermed.

Samtlige vejninger dokumenteres, som tidligere nævnt, via en vejeseddel der udskrives på vægten. Denne vejeseddel kan ligeledes, ifølge aftale med rekvirenten, sendes via e-mail til et udvalg af modtagere fx rekvirenten, modtager/leverandør, transportfirma, SKAT, etc. Man får således straks besked om, hvor stort et kvantum der er på den. 

Del siden: