I forbindelse med im- og eksport udfører vi inspektion og kontrol af varens beskaffenhed, pakning og mærkning, samt den fysiske tilstedeværelse af antal og kvantum.

Inspektionen foretages på alle former for varer og vi foretager dagligt inspektion og kontrol af såvel løsvare som mere håndfaste ting, herunder olie, korn, foderstoffer, gødning, elektronisk udstyr, pumper, vindmøller, containers, sækkegods, sukker, vegetabilske olier for at nævne nogle af de produkter vi dagligt er i kontakt med.

Inspektionen foregår normalt i forbindelse med lastningen eller losningen fra skib, lastvogn eller container og foretages både i havnen, i pakhuse eller hos enten modtager eller leverandør i forbindelse med afskibningen eller modtagelsen af varen. I forbindelse med inspektionen udtages der ofte prøver eller udføres test og opmåling af varen - alle prøvetagninger og test udføres iht. såvel nationale som internationale kontrakter, ligesom vi ofte er udsat for at køber/sælger har indgået private aftaler om, hvorledes prøvetagningen skal udføres.

Efter endt inspektion udfærdiges der en inspektionsrapport, der beskriver alle oplysninger der kan identificere varen. Yderligere vil rapporten give en udførlig forklaring på, hvad vi har noteret os, samt bemærket under inspektionen af varen. Der er bestemte regler for hvad rapporten skal indeholde, hvilket vi naturligvis opfylder. Rapporten udfærdiges på det af kunden ønskede sprog og fremsendes så hurtigt som muligt til kunden, ligesom det vil være muligt at modtage en elektronisk rapport per e-mail.

Vi står klar til at assistere dig og din virksomhed i forbindelse med dine import/eksport forsendelser, der kræver inspektion, prøvetagning, analyser eller dokumentation for varen. Kontakt os for en nærmere aftale herom.

Skrot til Indien:
I henhold til offentlig meddelelse 41/2015-20 udstedt i New Delhi, 16.11.2017, er Vejebro A/S godkendt til at certificere import af skrot til Indien i henhold til regler omfattet af offentlig meddelelse 12/2015-20 dateret 18.05.15.

Vejebro A/S er godkendt til at certificere forsendelser fra EU, United Kingdom, Norge, Albanien, Georgien, Island, Malta, Kasakhstan, Rusland, Ukraine, Schweiz, Singapore, Malaysia, Filippinerne, Sydkorea, Bangladesh, Thailand, Kina, vest Afrika og USA.

Kontakt vejebro@vejebro.com for yderligere information

 

Del siden: